AZ | RU

Azərbaycan yazıçıları

Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. tənqidçi, ədəbiyyatşünas, publisist, filol. e. d-ru, prof.

1930-