AZ | RU

Lüğət rusi və türki [Mətn]

Qənizadə, Sultan Məcid. (Şeyda bəy Şirvani)

1866-1937