AZ | RU

Heydər Əliyevin dil siyasəti

Əhmədova, Salatın Alı qızı. (Əhmədli) ədəbiyyatşünas, yazıçı, publisist, filol. üzrə fəls. d-ru

1956-