AZ | RU

Heydər Əliyev siyasəti: milli dövlət, milli lider, vətəndaşlıq, mənəviyyat

Quliyeva, Xatirə Nəcəfqulu qızı. (Cahan Xatirə) fəls. üzrə e. d-ru, dos.

1962-