AZ | RU

Ulu öndər Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasının təntənəsi : tənəzzüldən tərəqqiyə yüksələn 50 illik çətin yolun sosial-iqtisadi nəticələri

Muradov, Şahbaz. əməkdar elm xadimi, iqt. e. d-ru, prof.