AZ | RU

Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları

Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. (Hacıbəyov) Xalq artisti, ictimai xadim, bəstəkar, dirijor, musiqişünas, publisist, dramaturq, pedaqoq

1885-1948