AZ | RU

Heydər Əliyev milli-siyasi elitamızın zirvəsi

Abdullayev, Vaqif İdris oğlu. siyasi e. d-ru, prof.

PDF versiyasını endir

1956-