AZ | RU

Azərbaycan SSR 1941-1945-ci illər müharibəsində

Mədətov, Qaraş Əli oğlu. tarix e. d-ru, prof.

1928-1993