AZ | RU

Mətn nəzəriyyəsi

Allahverdiyev, Bayram Vəli oğlu. tarix e. d-ru, prof.

1938-2019