AZ | RU

Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası

Veysəlli, Fəxrəddin Yadigar oğlu. (Veysəlov ; Yadigar Fəxrəddin) filol. e. d-ru, prof.

1943-