AZ | RU

Nato və ümümavropa təhlükəsizlik sistemi

Əhmədov, Alpay Azər oğlu.