AZ | RU

Yunus Əmrə və folklor

Fəridə Hicran. (Vəliyeva Fəridə Talıb qızı) folklorşünas alim, filol. e. üzrə fəls. d-ru

1960-