AZ | RU

"Çahargah" muğam-dəstgahının nəzəri əsasları

Zöhrabov, Ramiz Fərzulla oğlu. Xalq artisti, sənətşün. d-ru, prof.

1939-