AZ | RU

Cümhuriyyət dövründə səfərbərlik və hərbi çağırış (1918-1920)

Aşırlı, Akif. (Vəliyev Akif Abduləzim oğlu) jurnalist

1969-