AZ | RU

Rast muğam dəstgahının nəzəri əsasları

Zöhrabov, Ramiz Fərzulla oğlu. Xalq artisti, sənətşün. d-ru, prof.

1939-