AZ | RU

Azərbaycan Milli Ordusunun 100 illiyi

Nəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu. jurnalist, polkovnik-leytenant

1942-