AZ | RU

Qədim Azərbaycan musiqi alətləri: bərpa və təkmilləşdirmə

Qafarova, Maya Aydın qızı sənətşün. üzrə e. n.

1964-