AZ | RU

Azərbaycan xalq cümhuriyyəti. 100 il

Qəniyev, Həsən Qərib oğlu.