AZ | RU

Sevgi onun ən böyük məziyyəti idi

Qəlbinur, Paşa. (Musayev Paşa İsmayıl oğlu) tibb e. d-ru, prof.

1952-