AZ | RU

Xalq musiqisi sazəndə ifaçılığında

Quliyev, Malik Bayram oğlu. Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəls. d-ru, prof.