AZ | RU

Büllur səs xəzinəsinin sahibi

Əzimli, Tahir. (hacı)