AZ | RU

Turizm fəaliyyətinin ekoloji-erqonomik əsasları

Gülalıyev, Çingiz Gülalı oğlu.

1954-