AZ | RU

Zəngilan ensiklopediyası

Cabbarov, Məhəmməd Alməmməd oğlu. coğ. e. üzrə fəls. d-ru, prof., pedaqoq, publisist, jurnalist