AZ | RU

Laçın rayonuna aid adət-ənənələr, toponimlər və şivə sözləri

Əliyev, Əli Umud oğlu. filol. üzrə fəls. d-ru

1954-