AZ | RU

Azərbaycan xalq çalğı alətləri: not ifaçılığının tarixi

Kərimov, Məmmədağa Əkbər oğlu. Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəls. d-ru, prof.

1948-