AZ | RU

Azərbaycan Cümhuriyyətinin daxili işlər nazirləri və silahdaşları

Şahsevən, İltifat. (Əliyarov ; Əliyarlı İltifat Musa oğlu) tarix üzrə fəls. d-ru

1949-