AZ | RU

Yaradılış, həyat və idrak fəlsəfəsi-Novruz-yenigün

Pənah, Gülxani. (Şükürova Gülxani Vaqif qızı) şairə, ədəbiyyatşünas, publisist, filol. üzrə fəls. d-ru

1958-