AZ | RU

Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili

Cabbarov, Əli Xeybər oğlu. iqt. üzrə fəls. d-ru

1970-