AZ | RU

Bioetika, hüquq və insan hüquqları

Mustafayeva, Aytən İnqlab qızı. hüquq e. üzrə fəls. d-ru, İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru

1968-