AZ | RU

Naxçıvan xanlığına məxsus üç bayraq

Gözəlov, Pərvin Fəxrəddin oğlu. tarix üzrə fəls. d-ru

1982-