AZ | RU

Erməni iddiaları və azərbaycanlıların soyqırımı

Məmmədov, Xəqani Məmməd oğlu. tarix e. d-ru, prof.

1954-