AZ | RU

Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası

Əzizov, Elbrus İslam oğlu. filol. e. d-ru, prof