AZ | RU

Ədəbiyyat və cəsarət tərcümanı - Abbas Zamanov

Elçin. (Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu) Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, nasir, dramaturq, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof.

PDF versiyasını endir

1943-