AZ | RU

Siyasi düşüncəmdə Heydər Əliyev fenomeni

Babayev, Adil Məhəmməd oğlu. filol. e. d-ru, prof.

1938-