AZ | RU

Akademik Səməd Vurğun Vəkilov

Həbibbəyli, İsa Əkbər oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof., akad.

1949-