AZ | RU

Cənubi Azərbaycan: 1918-ci il soyqırımı

Səfəri, Həsən Əli oğlu.

1973-