AZ | RU

Dil mədəniyyəti

Xəlilov, Buludxan. filol. e. d-ru, prof.

1966-