AZ | RU

Müasir Azərbaycan dilçiliyi məsələləri

Qurbanov, Afad Məhəmməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, İctimai-siyasi xadim, türkoloq, dilçi, filol. e. d-ru, prof., akad.

1929-2009