AZ | RU

Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbiyyatşünaslar

Əliyev, Kamran İmran oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof.

1953-2020