AZ | RU

Şairin ədəbi portreti

Xəlilov, Buludxan Əziz oğlu. publisist, dilşünas, filol. e. d-ru, prof.

1966-2021