AZ | RU

Əsl ziyalı, əsl vətəndaş, əsl insan

Seyidzadə, Dilarə. tarix e.d-ru, prof.