AZ | RU

Böyük şəxsiyyətin kitab sevgisi

Tahirov, Kərim Məhəmməd oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəls. d-ru, prof.

1951-