AZ | RU

Azərbaycanın musiqi xəzinəsi

Şuşinski, Firidun Məhəmməd oğlu. əməkdar incəsənət xadimi, musiqişünas

1925-1997