AZ | RU

Polad kimi adam

Dünyaminqızı, Qərənfil. (Quliyeva) filol. e. n., dos.

1964-