AZ | RU

İmzalar

Məmmədli, Qulam Məmməd oğlu. (Məmmədli Qulaməli) Əməkdar mədəniyyət işçisi, Əmakdar jurnalist, yazıçı, publisist, teatrşünas

1897-1994