AZ | RU

Heydər Əliyev - milli ləyaqət ölçüsü

Qaralov, Zahid İbrahim oğlu. ped. e. d-ru, prof.