AZ | RU

Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri

Cabbarlı, Ələkbər Həsən oğlu.