AZ | RU

Azərbaycanlıların soyqırımı erməni terrorizminin tərkib hissəsi kimi

Həmidov, Habil Ağanemət oğlu.

1949-