AZ | RU

Avropa əqli mülkiyyət hüququ

Əliyev, Etibar Əli oğlu. hüquq üzrə e. d-ru, prof.

1957-