AZ | RU

Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyəti və ritorika

Şiriyev, Fikrət Abuzər oğlu.